Barză, brânză, viezure, macchiato

Disonanţa cognitivă este un termen ce desemnează un disconfort psihic, disconfort produs de apariţia simultană a două sau mai multe elemente cognitive, elemente ce se neagă sau se contrazic reciproc. Par egzamplu, o cafenea purtând mândru numele de Hanul Dacilor și având aspectul punții de pe Starship Enterprise sau oricare altă navă cu capacități supraluminice. Nu trebuie să fii psiholog […]